TRANG TRÍ TƯỜNG THẠCH CAO SANG TRỌNG, ĐA DẠNG KIỂU CÁCH