LIỆU AI CÓ THỂ TIN RẰNG, CĂN HỘ ĐÁNG MƠ ƯỚC NÀY CHỈ 43M²?