CĂN NHÀ XUỐNG CẤP NGHIÊM TRỌNG ĐÃ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO VỚI 350 TRIỆU ĐỒNG?