SANG TRỌNG, THANH LỊCH NHƯNG VẪN CÁ TÍNH – NHỮNG CĂN HỘ LỚN ĐÃ LÀM ĐƯỢC?