VẼ TRANG TRÍ TƯỜNG QUÁN COFFEE DẤN DẪN, CUỐN HÚT KHÁCH HÀNG