Shop

Bát pha lê (13A159)

Sản phẩm được là từ thuỷ tinh pha lê cao cấp
Kích thước: 11x26x26 cm

1.550.000