Shop

Đĩa pha lê (14A122)

Sản phẩm được là từ thuỷ tinh pha lê cao cấp
Kích thước: 10x26x18 cm

2.000.000