CHẲNG CẦN QUÁ RỘNG, 46M2 VẪN SANG TRỌNG, CUỐN HÚT KHÔNG NGỜ