VỚI THIẾT KẾ GÁC XÉP, 17M2 TƯỞNG NHỎ MÀ THOẢI MÁI KHÔNG TƯỞNG