Shop

Mã não đen

Availablity: in stock
SKU: 7546e757edbd

Kích thước: 18 x 7 cm.
Chất liệu: Đá mã não đen

850.000 VNĐ

Compare

Mô tả

Đá mã não phong thuỷ đem lại may mắn, bình an, giúp xoay chuyển tình thế, phù hợp cho người mạng Thuỷ và mạng Mộc.