CĂN HỘ 75M2 ĐÃ THAY ĐỔI THẾ NÀO VỚI 300 TRIỆU ĐỒNG?