HƯỚNG DẪN NHẬN TIN FLASH SALE, SALE OFF VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA TÁO DECOR